Od Redakcji.

NR 1/2014 ART. 91 SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY CZYTELNICY. Minął kolejny rok naszemu e-kwartalnikowi. Tym wydaniem rozpoczynamy już czwarty. W poprzednim roku uzyskaliśmy pozytywne ewaluacje z Index Copernicus oraz z Ministerstwa...

Read More

Ophthalmic examination. It should not be expensive. It should not be complicated.

An ophthalmic examination should not be a scary experience! Though admittedly interpretation of the findings may sometimes be challenging, the examination itself follows a logical, anatomical order. Furthermore, it does not require expensive equipment. In fact, the most important items required are non-ophthalmic in nature: a room that can be darkened, a good source of focal light and a magnifying loupe.

Read More

XX KONGRES ECVO – BARCELONA 2013

Tegoroczny kongres Europejskiego Koledżu Okulistów Weterynaryjnych (European College Of Veterinary Ophthalmologists – ECVO) gościł w sercu Katalonii, Barcelonie, w dniach 16 – 19 maja.

Read More

VITREOUS HUMOR AND DESEASES

Ciało szkliste (corpus vitreaum), ma kształt kuli spłaszczonej od przodu ku tyłowi i jest utworzone z przejrzystej, galaretowatej substancji zawierającej około 98% wody. Wypełnia ono całkowicie komorę ciała szklistego gałki ocznej (camere vitrea bulbi). Komora ta ograniczona jest od przodu przez soczewkę i ciało rzęskowe a z pozostałych stron przez siatkówkę (1).

Read More

N-ACETYLCARNOSINE – NEW DRUG, NEW HOPE FOR THE PREVENTION OF DIABETES-RELATED OCULAR COMPLICATIONS

N-acetylcarnosine (NAC), which is a prodrug of carnosine, is resistant to hydrolysis by the enzyme carnosinase. Thanks to this feature more amount of active carnosine penetrates into aqueous humor, where provide stronger antioxidant activity than non-acylated carnosine. NAC administered topically in the form of eye drops may prevent diabetic related ocular complications such as cataract, retinopathy, central retinal vein occlusion, central retinal artery occlusion and neovascular glaucoma.

Read More

Releases

Advertisement