REGULATION FOR PAPERS PUBLISHING IN POLISH JOURNAL OF VETERINARY OPHTHALMOLOGY

  1. Papers should contain title, extesive summary, key words. Text dividded into: purpose, material and methods, results, conclusion.
  2. Authors full names with aademic title and work places and authors name and address for correspondence.
  3. Figures marked by Arabic numerals, tables  by Roman.
  4. List of references with reference in text  by system MLA
  5. All papers must be submitted with an enclosed statement, that it has never been published before, and permision for publishing  signed by the centers?
  6. Papers are reviewed by the editorial board. Doubly blind system.
  7. Papers submitted for publishing should be send for the editors office by e-mail address: brylapik@wp.pl or brylapim@wp.pl in MS WORD program. Tables, photos, ilustrations  in PC wersion.
  8. Required resolution for photos and materials – 300 dpi.
  9. Editors reserves the right to the text adjustment. Content of the present publications are copyright work any use without Editor permision is a copyright violation. Abstract reprint is possible.
  10. Editor is not responsible for pictorial materials in authors publications.

Procedura recenzowania

Wszystkie napływające do redakcji teksty przechodzą następującą procedurę zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

1. Wstępna ocena i kwalifikacja redaktora naczelnego i tematycznego.
Wstępna kwalifikacja przebiega na podstawie rozszerzonych abstraktów. Po pomyślnej kwalifikacji artykuł przechodzi drugi stopień procedury.-

2. Artykuł przesyłany jest do dwóch niezależnych recenzentów, którzy są specjalistami w danej dziedzinie (równoważni stopniem naukowym z autorem).

3. Po otrzymaniu przez Redakcję dwóch arkuszy recenzji, autor informowany jest o ewentualnych uwagach i poprawkach recenzenckich, które powinien nanieść na tekst. W przypadku, jeśli z którąś uwag nie zgadza się powinien to uzasadnić i takie uzasadnienie przesłać do Redakcji.

4. Jeżeli jeden z recenzentów dopuści tekst do druku, a drugi odrzuci, artykuł poddawany jest ocenie przez jednego z członków Rady Naukowej Kwartalnika.

Po przejściu całej procedury i spełnieniu wymagań formalnych Redakcji, artykuł publikowany jest w najbliższym numerze kwartalnika.