Category: 2013

Od Redakcji.

To już nasz 9 e-kwartalnik. Minęły dwa lata od początku ukazywania się periodyku. Kwartalnik indeksowany jest w krajowych i zagranicznych bazach danych (IC, AGROS, EBSCO, CBR). Każdy numer magazynu przegląda kilka tysięcy czytelników. Wystawiliśmy 232 dyplomy za prawidłowe rozwiązania e-learningu.

Read More

Nowotwory tkanki barwnikotwórczej gałki ocznej u psów i kotów.

Ocular melanoma and melanocytoma are the most common tumors that occurs in dogs and cats. Ocular melanomas are known to be malignant in cats, but melanomas are mostly benign in dogs and have a low incidence of metastasis. In dogs melanomas are locally invasive, and the prognosis is poor when they spread to destroy the eyeball.

Read More

Unusually located eyelid demoid.

The paper discusses a case of an unusually located eyelid dermoid diagnosed in a 4-month-old, female Cane Corso dog. The observed dermoid was black and brown, located in the eyelid conjunctiva of the left lower lid, covered with keratinising epithelium, and only visible once the eyelid was pulled back.

Read More

Przypadek wrzodu keratolitycznego u kota.

An ulcer is a damage of the cornea. Melting ulcer is a type of damage with the characteristic agressive course of disease. Regardless of cause of an ulcer, pathomechanism involves the dissolution of collagen of the corneal stroma, and for that exogenous or endogenous proteolytic enzymes are responsible.

Read More

Iris melanoma in a labrador retriever.

Ocular melanoma is the most common tumor that occurs in dogs (Gelatt), (Wilcock i Peiffer Jr.) (Minami i Patnaik), (Diters, Dubelzig i Aguirre), (Bussanich, Dolman i Rootman), (Giuliano, Chappell i Fischer). Ocular melanomas are known to be malignant in cats, but melanomas are mostly benign in dogs and have a low incidence of metastasis. In dogs melanomas are locally invasive, and the prognosis is poor when they spread to destroy the eyeball (Bussanich, Dolman i Rootman), (Ryan i Diters).

Read More

Od Redakcji

W tym wydaniu opisujemy choroby wspólne dla oka człowieka i zwierząt. Jedną z takich chorób jest choroba pasożytnicza, a drugą wynikająca z autoagresji. Istnieją jednak pewne różnice pomiędzy przebiegiem tych chorób u ludzi i zwierząt. Przykładem jest Toxocara cati, która u człowieka nie osiąga postaci dojrzałaj, gdyż człowiek jest tylko żywicielem przypadkowym.

Read More

VOGT–KOYANAGI–HARADA SYNDROME – CASE REPORT AND ANALYSIS OF CONTEMPORARY VIEWS OF DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC PROCESS

Purpose: The aim of the study is to demonstrate a case report of 2 years follow-up, the diagnostics and therapeutic possibilities of Vogt–Koyanagi–Harada syndrome.
Methods: Case presentation and current literature reviews including epidemiology, etiology, ocular and systemic features, disease course, clinical prognosis and management.
Results: We present our own experience in the diagnosis and treatment of a rare form of panuveitis and discuss the current literature on Vogt–Koyanagi–Harada syndrome.

Read More

KONFERENCJA CREMONA

NR 2/2013 ART.75 W dniu 17.03.2013 we włoskiej Cremonie odbył się cykl wykładów na temat chorób rogówki psów i kotów, organizowany przez ‘SOVI’ (Italian Society of Veterinary Ophthalmology). Poruszane zagadnienia...

Read More

OCULAR TOXOCAROSIS

Poliethiological disease, probably third cause of posterior pole diseases. Granulomas are formed around larvae of round worms, which has similar live cycle to T. canis. Humans are accidental hosts, where parasite larvae can stay alive up to 9 years. Ocular form of the disease is associated with slight parasitemia, thus implicate low level or even absence of antibodies and low level of eosinophiles. Diagnosis should be based on findings and clinical picture. Most frequently disease affect children, almost always only one eye is involved.

Read More

Od Redakcji

POMIMO NAWAŁU PRACY, UDAŁO NAM SIĘ PRZYGOTOWAĆ BARDZO INTERESUJĄCE WYDANIE OBECNEGO KWARTALNIKA. ZNAJDZIECIE W NIM ARTYKUŁY O RAKU PŁASKONABŁONKOWYM (SCC), CHIRURGICZNYM LECZENIU JASKRY Z WYKORZYSTANIEM ZASTAWEK AHMEDA, CHIRURGICZNYM LECZENIU ZMIAN ROGÓWKOWYCH (NGE) Z WYKORZYSTANIEM TEKTONICZNEGO PŁATA ROGÓWKOWEGO KONSERWOWANEGO GLICEROLEM ORAZ SPRAWOZDANIE Z WIOSENNEGO KONGRESU BrAVO.

Read More

REPAIR OF A FULL-THICKNESS CORNEOSCLERAL DEFECT USING A GLYCERIN-PRESERVED HOMOLOGOUS CORNEAL GRAFT IN A MALTESE WITH NODULAR GRANULOMATOUS EPISCLEROKERATITIS

A 6-year-old male Maltese with nodular episclerokeratitis received a glycerin-preserved homologous corneal graft after removal of a nodule. Three weeks before the initial visit, the patient was treated by instillations of corticosteroids and antibiotics, but showed no improvement. Upon the initial visit, a raised pink nodule on the medial limbus of the right eye was observed.

Read More

BRAVO SPRING MEETING 03.04.2013 – BIRMINGHAM, UK

During one day lasting conference we had full of interesting presentations. First we started with glaucoma diagnostics: old school and modern marvels. The speaker was dr. Gillian Mclellan from University of Wisconsin-Madison , USA. She presented a number of relatively new tests aviailabel in veterinary ophthalmology.

Read More

Od Redakcji

Prezentujemy trzy prace plakatowe przedstawiane na kongresach ESVO i ECVO. Mogą one posłużyć za wzór, jak przygotować pracę w formie posteru na kongres.

Read More

N-ACETYLCARNOSINE – NEW DRUG, NEW HOPE FOR THE PREVENTION OF DIABETES-RELATED OCULAR COMPLICATIONS

N-acetylcarnosine (NAC), which is a prodrug of carnosine, is resistant to hydrolysis by the enzyme carnosinase. Thanks to this feature more amount of active carnosine penetrates into aqueous humor, where provide stronger antioxidant activity than non-acylated carnosine. NAC administered topically in the form of eye drops may prevent diabetic related ocular complications such as cataract, retinopathy, central retinal vein occlusion, central retinal artery occlusion and neovascular glaucoma.

Read More

REVIEW OF SELECTED GLAUCOMA SURGERY TECHNIQUES IN DOGS – AHMED VALVES

Amount many surgery treatments of glaucoma only a few can find application in the veterinary ophthalmology. The methods are characterized by combining several procedures provide better long-term effects in terms of reducing intraocular pressure. In terms of outflow improving techniques, silicone Ahmed valves appear to be most effective.

Read More

VITREOUS HUMOR AND DESEASES

Ciało szkliste (corpus vitreaum), ma kształt kuli spłaszczonej od przodu ku tyłowi i jest utworzone z przejrzystej, galaretowatej substancji zawierającej około 98% wody. Wypełnia ono całkowicie komorę ciała szklistego gałki ocznej (camere vitrea bulbi). Komora ta ograniczona jest od przodu przez soczewkę i ciało rzęskowe a z pozostałych stron przez siatkówkę (1).

Read More

XX KONGRES ECVO – BARCELONA 2013

Tegoroczny kongres Europejskiego Koledżu Okulistów Weterynaryjnych (European College Of Veterinary Ophthalmologists – ECVO) gościł w sercu Katalonii, Barcelonie, w dniach 16 – 19 maja.

Read More
Loading

Releases

Advertisement