Category: No 4/2012

Od Redakcji

DRODZY CZTELNICY, Serdecznie dziękuję Wam za duże zainteresowanie naszym periodykiem „e-kwartalnik Okulistyka Weterynaryjna”. W tym wydaniu kwartalnika powracamy do zagadnień związanych z jaskrą, ale tym razem w kontekście jej...

Read More

SPRAWOZDANIE Z POBYTU NA KURSIE OKULISTYCZNYM W USA

W czerwcu 2012 roku na Uniwersytecie Stanowym Północnej Karoliny w USA odbył się kurs okulistyczny (Basic Science Course), który organizowany jest co dwa lata na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Raleigh (stolica Karoliny Północnej). Zadaniem kursu było poszerzenie wiedzy teoretycznej dla lekarzy zajmujących się okulistyką zwierząt, zarówno tych którzy już praktykują i kurs traktują jako uzupełnienie lub przypomnienie wiedzy, jak i dla młodych lekarzy weterynarii będących na tzw. rezydenturze dla których jest to kurs obowiązkowy.

Read More

TRABECULECTOMY SURGERY IN THE TREATMENT OF GLAUCOMA IN DOGS

Aqueous humor is produced by the ciliary body by active secretion and filtration of plasma. Most of the aqueous humor flows from the posterior chamber, through the pupil, to the anterior chamber, and goes out at the iridocorneal angle into the intrascleral venous plexus. The balance between formation and drainage maintains intraocular pressure. In glaucoma the pressure in the eye increased.

Read More

SURGICAL TREATMENT OF THE ADVANCED GLAUCOMA

The paper presents current problems associated with advanced glaucoma treatment and new trends in therapeutic management. Evaluation of the disease progression with only visual field testing may not be sufficient in such cases. Sensitive indicator of the deterioration is visual acuity reduction, which may also be a parameter used in surgery results estimation. Treatment of advanced glaucoma should concentrate on surgical methods because of more effective IOP control and its fluctuations.

Read More

Eyelid agenesis in a cat, clinical case.

Eyelid defects in cats are very frequently caused by trauma, after surgical removal of the tumor, or they can be diagnosed in the cases of complete (agenesis), or partial (coloboma) absence of all the eyelid layers. Agenesis or coloboma of the eyelids is the commonest congenital eyelid abnormality of cats, both, domestical and wild. The most frequently affected region is the lateral part of the upper eyelid, with occasionally involving of the medial and lateral canthus.

Read More
Loading

Releases

Advertisement