Szanowni Państwo.

MIŁO MI POINFORMOWAĆ, ŻE DNIA 17 GRUDNIA 2013 ROKU CZASOPISMO NASZE ZOSTAŁO WPISANE NA LISTĘ CZASOPISM MINISTERIALNYCH. AUTOROM PUBLIKACJI W W/W KWARTALNIKU W 2013 ROKU MINISTERSTWO PRZYZNAJE 3 PUNKTY EDUKACYJNE.

GRATULUJĘ WSZYSTKIM, KTÓRZY WNIEŚLI WKŁAD W POWSTANIE I ROZWÓJ TAK WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO CZASOPISMA BRANŻOWEGO.

REDAKTOR NACZELNY

DR N. WET. PRZEMYSLAW K. BRYŁA

PS. Serdecznie gratuluję przyznanych przez MNiSW punktów edukacyjnych kolegom Redaktorom pozostałych czasopism weterynaryjnych.