NR 4/2013 ART.86

Paweł Stefanowicz

Przychodnia Weterynaryjna Retina
www.weterynarz-okulista.pl
30-318 Kraków, ul. Rolna 1
przychodnia.retina@gmail.com

Tegoroczny kongres Europejskiego Koledżu Okulistów Weterynaryjnych (European College Of Veterinary Ophthalmologists – ECVO) gościł w sercu Katalonii, Barcelonie, w dniach 16 – 19 maja.

Program tego jak zwykle ze wszech miar ciekawego, okulistycznego wydarzenia koncentrował się głównie na problematyce procesów immunologicznych zachodzących w zdrowym i poddanym działaniu czynników uszkadzających aparacie wzroku.

Drugim wiodącym tematem były procesy zapalne dotyczące oka i narządów pomocniczych. Tegoroczna konferencja stała się również okazją do podsumowania osiągnięć ECVO, które ukonstytuowało się okrągłe dwadzieścia lat temu.

W pierwszym dniu odbyła się sesja naukowa poświęcona wyłącznie immunologii i zapaleniom. Podczas drugiego, trzeciego oraz ostatniego dnia uczestnicy wysłuchali wykładów przygotowanych przez rezydentów i dyplomowanych specjalistów ECVO. W przerwach między wykładami można było zapoznać się z doniesieniami w formie plakatów w galerii posterowej. Pośród wielu doskonałych prelegentów na zauważenie zasłużyli m.in. dr Daniel Biros (DVM, DACVO) z Angel Animal Medical Center w Bostonie, dr Cornelia Deeg z Department of Veterinary Sciences, Ludwig-Maximilians-University w Monachium, dr Carolina Naranjo Freixa (DVM, DECVP) z Autonomous University of Barcelona czy dr Christine Watte (DVM, DECVO) z University of Bern.

Jakże ważnym, bo polskim akcentem sesji były plakaty „Studium porównawcze zastosowania takrolimusu i cyklosporyny w leczeniu KCS u psów”, autorstwa prof. I. Balickiego i prof. K. Radziejewskiego oraz „Zastosowanie podspojówkowych implantów cyklosporyny w leczeniu przewlekłego zapalenia rogówki u owczarków niemieckich”, autorstwa okulistów ze Słowacji: Z. Kovacovej, A. Trbolovej, M. Molickovej, B. Gilgera oraz współautora pierwszej pracy, prof. I. Balickiego.

Jak zwykle emocjonującym momentem naukowej części kongresu była sesja poświęcona rozpoznawaniu i klasyfikacji wrodzonych wad oraz schorzeń okulistycznych (HED-sesion), którą poprowadzili i moderowali specjaliści ECVO prof. Kristina Narfstrom i żywa legenda okulistyki weterynaryjnej prof. Frans Stades. Sesja jak zwykle miała formę quizu prowadzącego do otwartej dyskusji nad przypadkami prezentowanymi w formie zdjęć z krótkim komentarzem. Jak zwykle podczas podobnych sesji okazało się, że niejednokrotnie trudno jest o bezwzględnie słuszną interpretację i diagnozę. Podobne spotkania i możliwość dyskusji prowadzi jednak do ustalenia standardów i kryteriów oceny klinicznej.

Przerwy między wykładami uczestnicy wykorzystać mogli na odwiedziny stoisk firm specjalizujących się w dystrybucji nowoczesnego sprzętu dedykowanego oftalmologii weterynaryjnej.

Barceloński kongres ECVO był doskonałą okazją do nawiązania nowych lub wzmocnienia dotychczas istniejących przyjaźni między dzielącymi okulistyczną pasję lekarzami weterynarii z całego świata. Sprzyjały temu zorganizowane spotkania w forum hotelu Caixa oraz w pięknej restauracji Can Travi Nou.

Polska oftalmologia weterynaryjna reprezentowana była w Barcelonie przez Marzenę Pawlicką (Warszawa), Przemysława Bryłę (Warszawa), Ireneusza Balickiego (Lublin), Marcina Pikla (Gdańsk) i Pawła Stefanowicza (Kraków).

Nieustająca ewolucja wiedzy i możliwości technicznych w zakresie okulistyki weterynaryjnej nakłada na lekarzy specjalizujących się w tej trudnej ale niezwykle wdzięcznej dziedzinie obowiązek ciągłego szkolenia. Postępujący rozwój techniki medycznej, a co za tym idzie również technik diagnostycznych, pozwala na dostrzeganie i pojmowanie rzeczy dotąd niedostępnych do badania i niezrozumiałych. Rozumiejąc potrzebę ciągłej edukacji z przyjemnością uczestniczyliśmy w tegorocznym kongresie i już oczekujemy na przyszłoroczny, którego gospodarzem będzie Wielka Brytania.