SZANOWNE KOLEŻANKI I KOLEDZY.

JAK JUŻ WAM WIADOMO JESTEŚMY PO POZYTYWNEJ EWALUACJI NASZEGO KWARTALNIKA PRZEZ INDEX COPERNICUS (5,61 PKT.). OBECNIE PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO EWALUACJI CZASOPISMA PRZEZ MINISTERSTWO NAUKI i SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. DO 15.07.2013 MUSIMY ZŁOŻYĆ ANKIETĘ EWALUACYJNĄ.

POMIMO NAWAŁU PRACY, UDAŁO NAM SIĘ PRZYGOTOWAĆ BARDZO INTERESUJĄCE WYDANIE OBECNEGO KWARTALNIKA. ZNAJDZIECIE W NIM ARTYKUŁY O RAKU PŁASKONABŁONKOWYM (SCC), CHIRURGICZNYM LECZENIU JASKRY Z WYKORZYSTANIEM ZASTAWEK AHMEDA, CHIRURGICZNYM LECZENIU ZMIAN ROGÓWKOWYCH (NGE) Z WYKORZYSTANIEM TEKTONICZNEGO PŁATA ROGÓWKOWEGO KONSERWOWANEGO GLICEROLEM ORAZ SPRAWOZDANIE Z WIOSENNEGO KONGRESU BrAVO.

JAK ZWYKLE ZAPRASZAMY DO E-LEARNINGU.

WESOŁYCH I CIEPŁYCH WAKACJI
ŻYCZY WAM REDAKCJA