NR 2/2013 ART.73

Szanowny Panie Redaktorze,

uprzejmie informujemy, iż czasopismo „e-kwartalnik Okulistyka Weterynaryjna” ISSN 2082-9256 pozytywnie przeszło proces ewaluacji Index Copernicus Journal Master List, której wynikiem jest przyznana punktacja ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 5,61 pkt. Uzyskana punktacja wyliczona została na podstawie złożonej przez Redakcję ankiety oraz oceny eksperckiej dokonanej przez specjalistów Index Copernicus.

Metodologia Index Copernicus została opracowana na podstawie ponad 10 lat doświadczeń w ewaluacji. Połączenie wiedzy zawartej w Raporcie ze specyfikacją metody pozwala jasno określić obszary, które wymagają poprawy, aby uzyskiwać lepsze wyniki w różnego rodzaju indeksacjach i parametryzacjach. Dzięki szczegółowemu raportowi mogą się Państwo dowiedzieć, jakie obszary należy poprawić, aby osiągnąć wyższą pozycję w rankingach czasopism naukowych.