NR 1/2012 ART. 38

WRAZ Z NOWYM ROKIEM 2012, ŻYCZYMY WAM, WIELU SUKCESÓW W ŻYCIU OSOBISTYM ORAZ ZAWODOWYM, MIŁYCH PACJENTÓW, CIEKAWYCH PRZYPADKÓW, TRAFNYCH DIAGNOZ I SUKCESÓW W LECZENIU PACJENTÓW.

NASZ KWARTALNIK WKRACZA W NOWY ROK Z NIEWIELKIMI ZMIANAMI; MAMY RADĘ PROGRAMOWĄ , W SKŁAD KTÓREJ WCHODZI 11 CZŁONKÓW. PRZEWODNICZĄCYM RADY ZOSTAŁ PROF. DR HAB. ZDZISŁAW KIEŁBOWICZ, A REDAKTOREM TEMATYCZNYM PROF. DR HAB. IRENEUSZ BALICKI. KWARTALNIK ZOSTAŁ ZAAKCEPTOWANY I UMIESZCZONY W DWÓCH BAZACH DANYCH CZASOPISM REJESTROWANYCH – POLSKIEJ I AMERYKAŃSKIEJ.

W OBECNYM NUMERZE -5- KWARTALNIKA ZAJMUJEMY SIĘ KOMÓRKAMI MACIERZYSTYMI. TEMATOWI TEMU POŚWIĘCONE ZOSTAŁY TRZY ARTYKUŁY. INTERESUJĄCY PRZYPADEK KLINICZNY OPISAŁ NASZ PRZYJACIEL Z JAPONII PROF. N. KANEMAKI. W NUMERZE TYM SPOTKACIE NOWĄ FORMĘ E-LEARNINGU – ZAPRASZAMY DO ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIE. MOŻECIE ZAPOZNAĆ SIĘ TEŻ ZE SPRAWOZDANIEM Z POBYTU NA KONGRESIE BRAVO W MANCHESTER W UK.

Miłej lektury
Życzy Redakcja

Ps. Serdecznie dziękuję Panu Prof. dr hab. Antoniemu Schollenbergerowi za pomoc w propagawaniu naszego pisma.

Przemek Bryła