NR 2/2011 ART. 08

SZANOWNI PAŃSTWO, DROGIE KOLEŻANKI I DRODZY KOLEDZY

dziękujemy za miłe słowa i dowody sympatii, które od Was odbieramy.

Serdecznie dziękujemy panu prof. dr. hab. Włodzimierzowi Klucińskiemu – kierownikowi Kliniki Małych Zwierząt SGGW oraz panu prof. dr. hab. Antoniemu Schollenbergerowi – redaktorowi naczelnemu „Życia Weterynaryjnego” , za pomoc w realizacji naszego projektu.

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru e- kwartalnika „Okulistyka Weterynaryjna”. W numerze tym prof. Alexandra Trbolowa omawia choroby oczu często występujące u kotów. Artykuł ten pozwoli Państwu sprawdzić również język angielski. Na podstawie najnowszych doniesień naukowych przedstawiamy zagadnienie jaskry u kotów a artykuł „Tonometria” zapozna wszystkich nas z metodami pomiaru ciśnienia płynu śródgałkowego w okulistyce weterynaryjnej. Tematyka tego numeru obejmuje również choroby rogówki u psów, które szczegółowo opisuje prof. Ireneusz Balicki.

Zapraszamy do działu e-learning, w którym omawiamy poprzedni przypadek a kolejny prezentujemy do rozpoznania i diagnozy.

Życzymy miłej lektury
Redaktor naczelny wraz z Radą Programową