(NR 1/2011 ART. 01)

Mam zaszczyt zaprezentować na rynku czasopism weterynaryjnych nowy kwartalnik „Okulistyka Weterynaryjna”.
Jest to e-kwartalnik, w całości poświęcony zagadnieniom z dziedziny okulistyki zwierząt.

W pierwszym numerze znajdą Państwo zagadnienia związane z keratoplastyką i przydatnością tej metody w leczeniu niedowidzenia u psów, a także omawiamy zagadnienia dotyczące budowy, fizjologii oraz chorób ciała szklistego. W klinice okulistycznej wiele chorób, oprócz leczenia zachowawczego, wymaga interwencji chirurgicznej. Artykuł „Chirurgiczna korekcja wywiniętej III powieki” pokazuje krok po kroku jak taką dolegliwość można usunąć. Poruszamy również przyszłościowe i ciekawe zagadnienie badania oczu psów i kotów w kierunku chorób genetycznych. W tym numerze skupimy się na omówieniu anomalii oczu owczarka Collie (CEA).

Jako formę nauki towarzyszącą kwartalnikowi, wybraliśmy e-learning. W każdym z numerów opisywać będziemy jeden przypadek okulistyczny, pokażemy też 1 lub 2 zdjęcia, a Państwa zadaniem będzie dokładna analiza schorzenia, postawienie prawidłowego rozpoznania i zaproponowanie właściwego leczenia. W następnym numerze autor zadania omówi prawidłowe postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne.

Z zainteresowaniem czekamy na Państwa opinie i komentarze dotyczące „Okulistyki Weterynaryjnej”. Serdecznie zapraszamy do lektury i współpracy. Prosimy o nadsyłanie własnych prac, które chętnie zamieścimy w kwartalniku.

Korzystając z okazji serdecznie dziękuję Panu Profesorowi Ireneuszowi Balickiemu, mojemu przyjacielowi, za ogromny wkład pracy włożony w tworzenie tego kwartalnika. Irku jesteś nieoceniony.

Bardzo dziękuję moim Koleżankom i Kolegom za przyjęcie zaproszenia do udziału w pracach Rady Programowej. Czeka nas ciężka ale satysfakcjonująca praca.

Z poważaniem

Redaktor naczelny „Okulistyki Weterynaryjnej”
Dr n. wet. Przemysław K. Bryła